Indgang Træningsbane Jobcenter Kolding

Træningsbanen

Vi skal have etableret en træningsbane for jobcentrets rådgivere ude i hallerne? Kan du hjælpe os med at sikre den røde tråd til Jobcenter Kolding caféen og den øvrige indretning af jobcentret?

Hallen før

Da vi indrettede café, gangforløb og samtalerum tilbage i 2014, havde vi fokus på sårbar indretning og var bla meget grundige i farvevalg – og det betyder, at der er en fin palette at vælge ud fra – læs evt. mere her: http://www.bettinatherese.dk/jobcenter-kolding-sarbar-indretning

Indgang Træningsbane Jobcenter Kolding

Men før selve indretningen af træningsbanen er det vigtigt at sørge for de nødvendige indgreb til at opnå et rum, hvor brugerne føler sig trygge og hvor akustikken er go. Ellers kan det blive en dårlig oplevelse at øve samtaler og spille rollespil derude. Løsningen var nye store lydplader og en varm vægfarve.

Lydplader og varm vægfarve - Borgerens Centrum

Jobcentrets medarbejdere har selv stået for selve udviklingen af koncept Borgerens Centrum og har fulgt en designproces med workshops, indsigter, mock-ups etc. Og det er der kommet et rigtig fint koncept ud af.

Udover farvevalg skulle der således også bygges en del specialinventar til træningsbanen og her fik vi hjælp af et team fra Godsbanen i Århus. De er mestre i at skabe kreative løsninger og har lavet flere projekter for Bettina Therese Indretning. Nedenfor ses et udsnit af de fine løsninger, som bla bestod af akustiske afskærminger, som blev beklædt med samme blå filt, som vi har brugt i indretningen af caféen.

Akustisk afskærming Jobcenter Kolding 2018-08-10 10.05.06

Og så har vi naturligvis hele tiden tænkt på at genbruge materialer, hvor vi kunne. De fine tavler
herunder fandt vi ude i hallerne og de blev skåret til.

Genbrug af tavler Jobcenter Kolding

Bettina Therese, hvilke knager vil du anbefale til garderoben?” Skal vi bruge de der runde i træ og i hvilken farve?

Min anbefaling, som I ser udført på billedet nedenfor, var at finde alle mulige varianter, som ligeså godt kunne hænge hjemme hos borgeren, der er i centrum…. og hermed afspejle diversiteten i jobcentrets målgruppe.

Garderobe Borgerens Centrum

VIDEO

2018-02-07 11.34.11

Nordfyns Bank

Nordfyns Bank har hovedsæde i Bogense og filialer på Nordfyn og i Odense og Middelfart. Vigtigt for banken er den lokale forankring og at kunderne føler sig velkomne i banken.
Bettina Therese blev kontaktet til opgaven med at opgradere indretningen og udtrykket i banken uden at gå på kompromis med trivslen hos medarbejdere og bankens ønske om at byde kunderne velkommen i et imødekommende miljø.
Opgave: Ny designlinie med anbefalinger til branding, farvepalette, materialevalg, forslag til indretning og vægudsmykning herunder skabelse af DNA.

Nordfyns Bank - indgang - Bettina Therese

Løsning

Efter besøg hos samtlige filialer og hovedsædet i Bogense gik opgaven med at skabe en ny designlinie i gang.

Hos en virksomhed med mange filialer kan der let opstå signalforvirring – at indretningen udvikler sig i forskellige retninger afhængig af aktiviteterne i de forskellige afdelinger. Og hvis der ikke er en beskrevet designlinie, kan løsninger blive meget forskelligartede. Man ville fra bankens ledelse gerne frigøre medarbejderne fra den opgave og samtidig styrke brandingen ved en mere ensartet indretning. Det betød anbefalinger af forskellig art og desuden en ny farvepalette for at stramme op i udtrykket.

Udover ny linie indenfor møbelvalg, som fremover bliver en kombination af eg og sort, er der udviklet en ny linie for vægudsmykningen. Fremover vil bankens tidligere indkøbte farverige billeder blive omfordelt og suppleret af store mønter med en håndtegnet streg opsat i folie på udvalgte vægge.

For at understøtte den lokale forankring vil filialer få vægmotiver fra lokalområdet – her er det Middelfart filialen, som har fået Lillebæltsbroen på en endevæg.

Lillebæltsbroen Nordfyns Bank Middelfart - Bettina Therese

Det er altid vigtigt at fortælle en virksomheds historie og især når man har en virksomhed, som har rødder tilbage i tiden. I Bogense er indrettet Nostalgi rum med bløde stole og den gamle aktie fra Bogense Bank har fået ny flot indramning i egetræ.

Den nye designlinie vil løbende blive bredt ud i samtlige filialer samt i nyt byggeri, som står klar på Dannebrogsgade i Odense C i løbet af 2019.

Værdi for kunden

“Vi har fået hjælp fra Bettina Therese i forbindelse med tilrettelæggelse af vores visuelle identitet i vores filialnet. Udgangspunktet var en større make-over i bankens største og ældste filial i Bogense. Det betød, at der var behov for på den ene side at ”slette de gamle spor” med hård hånd og på den anden side bevare bankens image og brand, blot i et nyt udtryk. Den nye designlinje er således den model, der køres videre i alle øvrige filialer løbende. Vi har været glade for samarbejdet med Bettina Therese, der dels er kommet med sine professionelle betragtninger og anbefalinger samtidig med, at hun har lyttet til vores input og bevaret bankens DNA”
Flemming Tholsgaard, Nordfyns Bank

Citat biophilic design - Bettina Therese

Mening i indretningen via biophilic design

Indretning med Mening – det er det, jeg laver og brænder for – men hvad ligger der bag – hvad er meningen?

Jeg starter lige med at slå fast – hvad det ikke er. Det er ikke at følge tidens trend og udskifte møbler med det seneste nye. At indrette flot og imponerende med mindre, det lige netop er det, der giver mening i det konkrete tilfælde.

Det er derimod at tage udgangspunkt i os som mennesker, når vi indretter rammerne for vores hverdag. At skabe rammer, som er autentiske ift dem, vi er – det være sig som virksomhed eller i privaten. Og endnu vigtigere at huske på, at vi som mennesker ikke har udviklet os betydeligt, siden vi levede i og med naturen – at det kan være svært for os at trives i det meget moderne urbane miljø.

Mit kontor ved søen - Bettina Therese

Det bedste for vores trivsel vil til en hver tid være at opholde os så meget som muligt i naturen. Det næstbedste må være at trække naturen ind i de rammer, vi dagligt opholder os i. For alle mennesker gælder det, at vi opnår grundlæggende tilfredsstillelse og fordele af kontakt med naturen – så hvem vil ikke gerne have det som en integreret del af hverdagen. Jeg husker ikke, hvor jeg har citatet på billedet nedenfor, som hænger på min opslagstavle.

Citat biophilic design - Bettina Therese

Jeg benytter mig af principperne i biophilic design, når jeg indretter rum, som skubber til trivsel og succes. Dvs. at jeg bevidst udvælger mønstre, materialer, former, farver mv. ud fra “nature in the space / natural analogues / nature of the space”. Biophilic design handler om “bringing buildings to life”.

I et case brief om en indretning af et kontor blev der anført følgende:
“Biophilic design strategies are employed throughout the space to reduce stress and trigger elevated levels of cognitive and emotional performance in occupants”.

På billedet nedenfor har jeg indrettet et velfærdsområde med “havemøbler” og arbejdet på at skabe så mange referencer til naturen i det omkringliggende miljø som muligt – hvis du klikker på billedet, kan du læse mere. Og du kan læse om hele casen her: Vega Salmon – indretning af nyt kontormiljø

Vega Salmon velfærdsområde - Bettina Therese

Hvordan ser et velfærdsområde ud?

Jeg er netop tilbage i Kolding efter en uge på Club La Santa, hvor jeg bla. fordybede mig i teorierne bag biophilic design. Dem af jer, der kender Club La Santa vil vide, at her lever man i en osteklokke med fokus på sport og atter sport. Det er skønt og omgivelserne er flotte – der mangler ikke noget … og man opholder sig primært udenfor. Der er flot natur. Der er bare lige det, at der ikke er så meget, der er overladt til tilfældighederne… – det hele er “man made”.
Derfor oplever jeg hver gang, at jeg efter et par dage søger ud mod det omkringliggende lavalandskab ved havet – og bare går og spontant får øje på noget.

Lava, tang og vand - Lanzarote - Bettina Therese

Denne gang oplevede jeg – da jeg blev nysgerrig efter at kigge nærmere efter nogle flotte kontrastfarver (billedet ovenfor) – at jeg var lige ved at sætte mig på r…. Her var jo pludseligt glat og der var ingen, der havde advaret mig…
Det er lige netop det naturen giver os – vi lærer at erfare og forholde os til tingene... – vi får ikke det hele foræret…

101932

Mit hjemmekontor - Bettina Therese

Hjemmekontor – bliver det prioriteret eller?

Lørdag formiddag hører jeg gerne Mads & Monopolet og denne lørdag var der et dilemma om, hvor mandens trofæ skulle placeres i hjemmet? Og straks, når det gælder en ting, som måske ikke hopper direkte ud af et boligmagasin – en øjebæ eller noget, som falder i kategorien af kitsch – så bliver hjemmekontoret taget som gidsel…

“Ind på kontoret med den – det er alligevel der, hvor hele familien har adgang til at placere ting og sager” – sådan nogenlunde var ordene fra panelet. Og det er desværre ofte sådan et kontor i hjemmet betragtes og behandles.

Rodet hjemmekontor

Har du mon set noget, der ligner?

Når man arbejder hjemmefra
Jeg støder ofte på familier, hvor den ene ægtefælle arbejder fra hjemmet og har fået udstukket nogle rigtige dårlige betingelser. Når det er manden, står det ekstra skidt til, for det er jo ofte kvinden, som bestemmer ift husets indretning…

I dilemmaet fra Mads & Monopolet var der et rum, som var udvalgt til at være kontoret. I andre hjem, er kontoret måske “optaget” og placeringen af hjemmearbejdspladsen kan ende med at være rigtig dårlig ift trivsel og effektivitet.

I et tilfælde, hvor familien havde valgt at flytte tilbage til Danmark, mens manden stadigvæk var ansat i udlandet og derfor skulle arbejde “remote”, havde manden fået et skrivebord i et lille hjørne blandt opmagasinering i soveværelset i kælderen. Og det til trods for, at det var et krævende job og stort set familiens eneste indtægtskilde.

Hjemmekontoret skal prioriteres
Hvis du eller din partner arbejder hjemmefra, så er det absolut nødvendigt, at I ikke blot bliver gemt ad vejen sammen med alle de andre ting, vi ikke lige ved, hvad vi skal gøre af. Det at arbejde hjemmefra skal tages alvorligt. Der er nemlig rigtig mange fordele ved at arbejde “remote” eller hvis du er selvstændig – at have kontor på hjemmeadressen. Selve beslutningen om, hvad der er det rigtige for dig, vil jeg ikke gå ind i – blot pointere, at omgivelserne, du skal arbejde i, skal give mening og understøtte det, du skal præstere.

Dejligt hjemmekontor

Hvordan skal hjemmearbejdspladsen så indrettes?
Det vil jeg gerne have lov til at vende tilbage til i en række af blogindlæg i den kommende tid. For nu vil jeg kun pointere, at din hjemmearbejdsplads først og fremmest skal passe til dit behov og hvis der er andre personer i husstanden, skal den naturligvis indpasses i hele set-up’et.
Så start med at ta’ et kig på tilstanden nu og her – måske der er plads til forbedring….

Her et lille smugkig ind på mit hjemmekontor. Da vi ikke længere har små børn i husstanden, har vi valgt at undlade en dør ind til kontoret, så der er direkte indgang fra stuen.

Mit hjemmekontor - Bettina Therese

Interiør til design af skrivebord Easyfood

Design af skrivebord

I forbindelse med mit virke som Rumambassadør hos Easyfood i Kolding havde vi i en fredag eftermiddag store oprydningsdag, hvor hver medarbejder samtidig designede deres eget skrivebord. Og det var tiltrængt….

Der var indkøbt snolder – så vi tyvstartede fredagsslikken! – og der kom sød musik ud af Marshall højtaleren.

Se video fra dagen

Men hvorfor design af skrivebordet?
Hos Easyfood har de gang i mange projekter hver dag og det emmer altid af positiv aktivitet, når man besøger dem. Men med en travl arbejdsdag og mange bolde i luften, bliver skrivebordet hurtigt fyldt og bliver en modspiller. Det er vigtigt at få skrivebordet gjort til en medspiller – en hjælper på en travl dag. Og hermed mener jeg, at vi kan hjælpe os selv ved at designe skrivebordet og give hver ting sin plads…

Bakke foran tastatur - Easyfood design skrivebord

Jeg havde før oprydningsdagen været rundt hos de fleste og fået et indblik i deres behov for afsætningsplads, opbevaring mv. Og herefter blev der indkøbt bakker, glas mv, så vi kunne designe skrivebordet – og vigtigst af alt – et individuelt designet skrivebord – for vi har alle sammen forskellige behov og ønsker. Det må selvfølgelig gerne se lidt lækkert ud samtidig – og især med alle de gæster, som kommer forbi hos Easyfood. Der blev desuden taget beslutning om at udskifte indbakker, skraldespande mv., så alle fik ens.

Interiør til design af skrivebord Easyfood

På statusmøde en fredag morgen blev medarbejderne indviet i planerne – og der blev lagt op til, at de gerne må inspirere hinanden. Der var frit spil – lige med undtagelse af skraldespanden – det er altså træls, når det første man møder, er en skraldespand – så den må gerne få plads i den fjerneste krog under bordet – så krydser vi fingre for, at rengøringen også synes om den idé….

Simple living Easyfood

Lidt billeder fra dagen:

Og her et af resultaterne:

Design skrivebord Easyfood


Bettina Therese er tilknyttet Easyfood som Rumambassadør. Det betyder, at indretningen løbende gennemgås med det formål at “pleje” omgivelserne, så de støtter medarbejderne i deres daglige arbejde. Det handler om at have omgivelserne som medspiller i stedet for, som man mange gange ser, hvor kontoret faktisk spænder ben for den daglige effektivitet. Man skal trives i omgivelserne.
Udover en kontinuerlig pleje består aftalen som Rumambassadør også af en kontinuerlig justering af omgivelserne ifht strategi og branding. Dette foregår i tæt samarbejde med designerne hos Easyfood og målet er, at de signaler, omgivelserne sender, er i overensstemmelse med Easyfoods strategi og branding.
Bettina Therese skaber rum, som skubber til trivsel og succes…

 

 

Disruption i klipperne 2

Disruption

Er i gang med at manifestere disruption i en indretning hos en kunde, som arbejder professionelt med disruption. Et af stikordene til de kreative, som jeg skal have sat i gang med graffiti mv. bliver derfor disruption. Men hvordan ser det ud?

Alle snakker om disruption og billederne man finder, ligner alle sammen hinanden og er set før…

 

Tænkte om jeg måske kunne finde noget i mit eget billedarkiv?

Da jeg i sommer var 2 uger på Club La Santa som så ofte før, havde jeg brug for min egen lille disruption. Man drøner jo rundt fra den ene aktivitet til den anden og glemmer helt den omkringliggende smukke natur og at puste ud…

Som den eneste befandt jeg mig derfor en formiddag ude ved havet og koncentrerede mig om ikke at snuble i de løse lavasten. Væk fra den direkte opmærksomhed på komplekset og ude og mærke den spontane opmærksomhed i naturen.

 

Og pludselig får jeg øje på noget, som fanger min opmærksomhed – som forstyrrer mig lidt og jeg bliver nødt til at ændre retning og op og tjekke, hvad det er… Er det noget tilfældigt opstået i naturen eller menneskeskabt – har der været nogen herude før mig (smil)…?

Disruption i klipperne 1Disruption i klipperne 2

Der var nok andre end mig, som havde fået den idé at gå en tur ud til havet – og som endda havde sat deres aftryk…

Hvid kaffekop

Hvilken kaffekop?

Jeg laver Indretning Med Mening – og jeg mener det – og helt ned til den sidste detalje

Derfor reagerer jeg også, når jeg får serveret kaffe i en kaffekop, som sender et signal, som strider imod den branding, en virksomhed bruger ressourcer på at etablere og opretholde. Det er ærgerligt, hvis man glemmer detaljerne – og det koster ikke en bondegård at vælge service med omhu.

Forestil dig et nyindrettet kontormiljø, hvor man har brugt ressourcer på at skabe et råt og anderledes univers og så vælger at servere kaffen i en traditionel og intetsigende kaffekop… Alt sender signaler og det er da værd at stræbe efter, at gæsten – som måske er en potentiel kunde, får en gennemført oplevelse, som han/hun tager med hjem – er det ikke?

Hvid kaffekop

Hvilke associationer får du ved kaffekoppen ovenfor? Moderne? Traditionel? Corporate? Design? Iværksætteri? Den optræder rigtig mange steder og passer sjældent til den branding, man ellers bruger ressourcer på. Og der findes altså mange alternativer – også hos leverandører til kantiner mv. Det er faktisk ingen sag at vælge anderledes.

Service med kant hos Easyfood

Service med kant hos Easyfood

Jeg bliver så glad, når jeg oplever, at man tager detaljerne alvorligt. Og det gør man hos Easyfood i Kolding. Jeg ved godt, at virksomheden agerer indenfor fødevareindustrien og derfor nok tænker mere over netop servicen, men det var lige mit bedste eksempel p.t. – der er dog flere derude og jeg skal nok samle eksempler på kaffekopper op på min vej…

.. to be continued….

…. har lige besøgt Event Space Katrinebjerg i Århus – hov, hvad ser jeg der – de dyrker ligefrem kaffekoppens mange variationer. Historien bag er, at nogen har gemt kopper fra de forskellige virksomheder, som har været tilknyttet stedet – man fandt dem i kælderen og valgte at bruge dem.

Katrinebjerg kaffekoppe

… så kom jeg faktisk tilbage til det sted, som inspirerede mig til at skrive dette blogindlæg. Et sted med en gennemført indretning i den mere rå stil, hvor de serverede kaffe i den traditionelle kop ovenfor. Jeg tillod mig at påtale det sidste gang, følte ikke helt det blev modtaget men hov, hvad finder jeg i dag, hvor jeg er tilbage – et nyt krus, som bestemt passer meget bedre til stedet:

You choose green papkrus

Forside ny

Vega Salmon

Vega Salmon, som afsætter laks til hele verden, besluttede i 2016 at flytte administrationen fra Esbjerg og tættere på produktionen i Handewitt i Flensborg. Valget faldt på Kolding.
Opgave: Udvælgelse af egnede kontorlokaler samt etablering og indretning ud fra virksomhedens kerneværdier – herunder farvesætning, materialevalg, disponering og placering af medarbejdere, udsmykning, møbler mv. og ikke mindst lyddæmpning, da valget faldt på stort og åbent kontormiljø.

Laksen springer i de norske fjelde - Baux lydpaneler hos Vega Salmon

Laksen springer i de norske fjelde – Baux lydpaneler hos Vega Salmon

Løsning

Der ligger en del tanker bag indretningen i de nye lokaler. Derfor har vi lavet et lille manifest, hvor man inviteres indenfor:

Skærmbillede 2017-08-29 kl. 09.32.17

Ankomst Vega Salmon - Bettina Therese

Entre Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Stue Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Maskinrummet Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Rummet i midten Vega Salmon- Bettina Therese Indretning

Spisestuen Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Velfærdslounge Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Mødelokale Bjørnen Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Mødelokale Biblioteket Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Første spadestik Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Den laksefarvede tråd Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Værdi for kunden

Det går stærkt hos Vega Salmon og en beslutning om at flytte administrationen kræver ressourcer. Derfor blev Bettina Therese inddraget på et tidligt stadie – fra valg af egnede lokaler til den endelige implementering af indretningsløsningerne.

“Man mærker straks, at naturen er inviteret indenfor, når man træder ind i de nye lokaler. Og vi har fået anderledes indretning med overraskende elementer og møbler, som fungerer. Det hele emmer af natur, kvalitet og nytænkning…”
CEO Michael Budtz Berthelsen

Læs også om indretning af velfærdsområde.

Vega Salmon flyttede fra små lukkede kontorer til et åbent kontormiljø og derfor har det været nødvendigt med en del lyddæmpende løsninger.

 

Axel Towers facade

Axel Towers – hurra for smuk arkitektur og fremragende akustik …

I sidste uge havde jeg den fornøjelse at få en rundvisning hos Gorrissen Federspiel, som netop er flyttet ind i Axel Towers i hjertet af København – der hvor Scala lå før. Smukt, gennemført, elegant, voluminøst – ja, der kan knyttes mange superlativer.

Axel Towers - Gorrissen Federspiel

Vi var en samlet skare fra Glade Chefer, som fik fortalt om tankerne og processen bag skabelsen af det nye domicil med efterfølgende rundvisning. Og det slog mig, hvor go’ akustikken var – ingen havde problemer med at høre, hvad der blev sagt – og det var lige meget, hvor vi befandt os i lokalerne. Intet er overladt til tilfældigheder og der er funktion bag samtlige materialer. Hurra for at der tænkes på trivslen for de travle advokater og deres gæster:-)

Men hold nu op, man skulle næsten tro, at de havde hørt mine ord om at huske at få naturen ind og at det er vigtigt med de brune nuancer. Sidstnævnte mangler især i mange moderne byggerier og er vigtige for ro, tryghed og fundament. Det var en fryd for øjet og det var en oplevelse at fornemme de mange forskelligartede materialer og det spil, det gav.

Men det med naturen og de brune nuancer ledsages altid af et “husk balance i elementerne”.

Balance

Det blev flere gange nævnt, at de ikke er helt færdige og jeg håber på, at de sidste justeringer vil byde på lidt farvespil, energi, overraskelser. Naturligvis bød arkitekturen og variationerne i materialer og ikke mindst den storartede udsigt på masser af oplevelser. Men jeg manglede små doser af nøje afstemte farver for den helt perfekte balance. Et enkelt sted fandt jeg dem – herligt. Kasper Eistrup har skabt 2 værker til stedet – Powerful danske kvinder og mænd – på hvert sit lærred – meget smukke, med kant og ikke mindst farver.

Til lykke til Gorrissen Federspiel med deres nye domicil. Det er et storslået og imponerende byggeri og samtidig nærværende. Som gæst følte man sig godt tilpas – det skyldes nok en kombination af natur, materialer, optimal akustik og så naturligvis imødekommende ansatte, som var stolte af deres virksomhed.

Logo Axel Towers

Case billede lyddæmpning

Lyddæmpning – hvad er mulighederne?

Der er ingen tvivl om, at lyddæmpning efterhånden er blevet et kendt begreb. De fleste kontorer har brug for en eller anden form for supplerende lyddæmpning – især i de åbne kontormiljøer.

Det er væsentligt for trivslen, at der er ro til arbejdsopgaverne. Forestil dig et åbent rum, hvor alt har glatte overfalder, der er højt til loftet og masser af glas. Her vil lydene fare rundt og har brug for at blive opslugt af porøse overflader.

Arkitekter og bygherrer er blevet mere opmærksomme på problemet. Man kan desuden gøre meget ved i indretningen af lokalerne at indtænke porøse overflader i form af polstrede møbler, tæpper, gardiner mm, så vi ikke kun har de hårde og glatte overflader. Planter og bøger og lignende er også med til at opsluge lydene.

Vega Salmon stue m gardiner

Men ofte er ovenstående desværre ikke nok. Hvis der ikke er indtænkt lyddæmpning i etablering af et rum og vi samtidig har mange medarbejdere i samme rum, meget telefonsnak, fællesspisning i kantine eller lignende, så kan man med fordel gribe til supplerende lyddæmpning.

Gennemtænkt lyddæmpning

Når Bettina Therese løser udfordringer med lyden er det altid i en sammenhæng med den øvrige indretning – og løsninger optræder ofte som en form for vægudsmykning, som samtidig brander virksomheden.

Udgangspunktet er naturligvis at sørge for så mange porøse overflader som muligt, men herudover har Bettina Therese erfaringer med en lang række lyddæmpende produkter og et netværk af gode samarbejdspartnere, som bidrager med den mere tekniske del. Nedenfor ses eksempler på udført lyddæmpning i forskellige indretninger – både med konkrete lyddæmpende produkter og eksempler med tæpper, tekstiler mv.

Kontakt Bettina Therese og få vurderet hvad der skal til for, at dine rum bliver optimeret ifht lyden, så de skubber til trivsel og succes – ring 2680 4184 eller skriv en mail til kontakt@bettinatherese.dk