HowWeWork

Hvordan indretter vi virksomheden mest optimalt og tilpasset nye måder at arbejde på?

Arbejdet er efterhånden ikke forbundet med et sted – det er mere en aktivitet, som kan foregå på flere måder og steder. Medarbejdernes ønsker om fleksibilitet og individuelle løsninger er blevet fremskyndet i en verden, der i forvejen var i en tilstand af hastig og konstant forandring. Det giver en oplagt anledning til at gentænke arbejde – både tid og sted. Samtidig giver det en række muligheder – dog også udfordringer. Det store spørgsmål er: Hvordan øger vi fordelene bedst muligt samtidig med at erkende ulemperne – og hvordan dealer vi med sidstnævnte?

Mange steder oplever man uoverensstemmelse mellem, hvordan folk ønsker at arbejde og de rammer, der er til rådighed – måden arbejdspladsen er indrettet på. Man taler derfor om begrebet “flourishing”, som beskriver den tilstand, når mennesker når deres fulde potentiale gennem de betingelser, der muliggør optimal præstation, opfyldelse og vækst. Et begreb, man med fordel kan bruge som ledestjerne og gøre til en del af virksomhedens strategi.

At udnytte det optimalt for alle parter handler om indretningen af din virksomhed. Både den organisatoriske og den fysiske – altså jeres måde at arbejde på og rammerne at gøre det i. Det handler om How We Work i den dobbelte forstand: Hvordan vi arbejder – og hvordan vi fungerer… Begge dele er afgørende for vores tilgang til virksomheder og medarbejdere.

Hvem er vi?

I HowWeWork trækker Bettina Therese på en ekspert i forandringsledelse og organisationsudvikling, Klaus Haltrup, Gordios, og forankrer det hele i meningsfuld, fysisk indretning af arbejdspladser.

 

Vi har begge omfattende erfaring med at inddrage medarbejderne i processerne for at forankre forandringerne og sikre fælles retning og opbakning. Det gør vi også, når vi som HowWeWork indretter organisationer og arbejdspladser til den nye virkelighed.

Vi tror på, at det som virksomhed er det afgørende at gøre noget, hvis du ikke skal tabe i kampen om at fastholde og tiltrække medarbejdere. Jobfunktioner, netværk og mennesker varierer fra virksomhed til virksomhed. Så der skal udvikles en løsning, som er rigtig til din virksomhed – jeres DNA og ambitionsniveau. Vi vil gerne hjælpe med at få “puslespillet” til at gå op.

Kontakt Bettina Therese og lad os indgå i en dialog om, hvad der skal til, for at din virksomhed skubber til trivsel og succes og bliver tilpasset nye måder at arbejde på – skriv en mail til kontakt@bettinatherese.dk eller giv et kald på 2680 4184.