Nudging projekt i House of Innovation

I efteråret 2013 lancerede Bettina Therese i samarbejde med trivselsrådgiver Eva Schmidt et pilot projekt i House of Innovation i Kolding. Tanken var at afprøve konkrete nudge idéer og påvise, hvordan nudging kan skubbe til sundere adfærd i et kontormiljø.
Motto: “Vi skubber til trivsel og succes”.

Nudging i HOI konceptbeskrivelse

Nudge definition

2013-10-07 15.03.08

Løsning

Forskellige indsatsområder i huset blev udvalgt og en forundersøgelse i form af et spørgeskema igangsat. Nudge tiltagene var bl.a.:

  • Nudge kasse indeholdende vanddråbe, sky, pil, pink opvask, flow kort
  • Frokostbuffet – sundhedsfremmende tiltag i kantinen
  • Trappen – aktiviteter/oplevelser på trappe – herunder fodtrin hen til trappen
  • Walk’n’Talk – plakat ved mødelokaler
  • Mobile nursury – ”pude” til mobilen mens mødet er i gang
  • Motion – opmærksomhed på vigtigheden af motion under hele projektforløbet (fælles indkøb af trøje m. logo)
  • Julenisse – opfordring til at sørge for/skubbe til, at den, man var nisse for ved den årlige julefrokost, fik en go’ aften

Beboerne i huset blev informeret og motiveret til at deltage – bl.a. ved den daglige frokostbuffet i frokoststuen, hvor nye tiltag blev boostet.

Herunder ses nudge kassen, hvor beboerne kunne hente konkrete fysiske nudges til individuel brug –  Forklaringer til nudges

Nudge kasse

 

 

”Nudging projektet i huset har skærpet opmærksomheden på forbedringer i hverdagen til fælles gavn og glæde – større ansvarlighed, vi-følelse, stolthed og omsorg. Missionen med House of Innovation er at medvirke til succes – både fagligt og personligt for de medarbejdere og virksomheder, som er her. Projektet har givet et skub i retning af, at man passer på sig selv som menneske – det skaber trivsel og energi – i det hele taget en positiv cirkel.”
Leder af House of Innovation Lau Herborg

“De små symboler påvirker faktisk. Jeg var slem til at tage elevatoren, især når en kandidat skulle med op i mødelokalet. Nu tager vi trapperne. Jeg tager også kun mad én gang ved buffeten – før var jeg altid deroppe to gange. Og så har vi indført Walk’n’Talk møder i stedet for at sidde ved et bord”.
Rekrutteringskonsulent hos Karsberg Kristina Grau

Værdi

En efterundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse viser, at de fleste tiltag har haft effekt – her kan følgende fremhæves: større indtagelse af vand, valg af sunde retter ved frokostbuffetten og mindre overspisning, flere der tager trappen. 

Som Lau Herborg udtrykker, så er der skabt mere trivsel og energi i huset – beboerne er mere opmærksomme på at passe på sig selv og at foretage bedre valg i hverdagen og projektet har som sidegevinst skabt en større fællesskabsfølelse.

Hensigten er at tilbyde lignende nudgeforløb til virksomheder, institutioner mv. Hvis din virksomhed eller organisation kunne have interesse i et forløb eller du ønsker yderligere information, så send en mail til kontakt@bettinatherese.dk.

Se mere om nudging

Artikel Arbejdsmiljøviden.dk: “Sundere arbejdsliv med nudging”

Artikel JV Business Syd 14. december 2014: “De vil give os et lille – puf” – FORSIDE

Artikel JV Business Syd 14. december 2014: “De vil give os et lille – puf” – OPSLAG

Artikel MarketCommunity: “How to push people to joyfulness”