Benyt de overskydende m2 til zoner for samarbejde

Lige nu har virksomheder en oplagt mulighed for at optimere – og nogle virksomheder har efter en lang nedlukning med hjemsendelser også brug for at optimere. Her tænker jeg på optimering af samarbejdet – i afdelinger, teams mv – at skabe optimale zoner til at samarbejde, når vi mødes fysisk på arbejdspladsen.

Det er naturligvis en organisatorisk og ledelsesmæssig opgave, men når omgivelserne støtter os i det, vi gerne vil, så lykkes tingene bare bedre. Klarlæg dog gerne først, hvilke personlighedstyper du har at gøre med, og tilbyd dem herefter optimale betingelser.

Mange medarbejdere vil forvente at få lov til at arbejde mere hjemmefra – og vil du være blandt de virksomheder, som fremover tiltrækker og fastholder de attraktive medarbejdere, så bliver du efter min mening nødt til at følge trenden og betragte arbejdet som en aktivitet og ikke et sted.

Men vi skal da benytte os af at reducere omkostningerne til husleje eller hvad?

Det hører jeg desværre rigtig meget lige nu – at virksomheder planlægger at skære ned på antal m2 nu, hvor flere vælger at arbejde mere hjemmefra. Naturligvis handler det også om at være omkostningsbevidste, men jeg tror på, at de virksomheder, som vælger at bruge nogle af de overskydende m2 på at skabe attraktive omgivelser, vil vinde stort i sidste ende.

Samarbejde og arbejdsglæde

Man kan med fordel sætte fokus på samarbejde og arbejdsglæde – for et godt samarbejde skaber arbejdsglæde og bedre resultater. Et samarbejde kræver interaktion med tillid og respekt – og alt efter, hvilken personlighedstype, man har fat i, så har vi som mennesker præferencer for, hvor vi befinder os bedst og trives – og dermed leverer bedst – og har overskud til at interagere på en travl arbejdsdag.

Det mest effektive samarbejde i eksempelvis et team opstår iøvrigt, hvis et team består af forskellige personlighedstyper – det kan Klaus Haltrup fra Gordios, som jeg har skabt HowWeWork sammen med, bekræfte og uddybe nærmere. Og i HowWeWork kan vi iøvrigt via medarbejderinvolvering hjælpe med at indrette din virksomhed til den nye virkelighed på 3 niveauer: organisatorisk, fysisk og desuden på den konkrete forankring af forandringerne i virksomheden.

Men forskellige personlighedstyper og forskellige præferencer for omgivelser – hvordan løser vi det?

One size do not fit all

Jeg bliver gang på gang bekræftet i, at der er brug for at stille ind på ovenstående problemstillinger lige nu – og det taler henimod følgende dilemmaer:

  • teams bestående af forskellige personlighedstyper
  • personlighedstyper med forskellige præferencer for omgivelser

Det er ikke nemt… – men det kan lykkes – og især, hvis man omdanner med omtanke og med involvering af medarbejderne. Og i det hele taget anerkender, at vi er forskellige og har forskellige præferencer.

Hvordan indretter vi os så bedst?

Nogle medarbejdere vil foretrække at mødes til de store åbne møder, hvor agendaen måske også er rimelig åben. Andre vil foretrække mindre og mere organiserede møder, hvor opfølgningen måske endda kan foregå skriftligt efterfølgende. Her vil det være rigtig godt, hvis et større mødeområde/lokale har små tilstødende zoner/lokaler, som giver mulighed for, at de mere introverte kan trække sig og vende tingene undervejs eller efterfølgende.

Og så er der også et andet modsætningsforhold – de medarbejdere, som elsker at sidde og arbejde “nye” steder, åbne steder m. udkig/indkig – i modsætning til de medarbejdere, som foretrækker mere traditionelle afskærmede rum – måske endda med dæmpet belysning. Så der skal være mulighed for skrivebordspladser af begge slags.

Udover personlighedstyper bør omgivelserne naturligvis også understøtte, hvilken opgave, der skal løses. Er der tale om en kompleks opgave og/eller et beslutningsmøde eller en mere rutinepræget opgave og/eller inputmøde, så er det vigtigt at vælge omgivelser herefter:

  • Til den komplekse opgave/møde, som kræver ro og fokus, skal omgivelserne være rolige, afskærmede og med afdæmpede farver.
  • Til de mere lette, måske spontane møder og/eller rutineprægede opgaver, må miljøet gerne være lidt mere levende – både placeringsmæssigt og i møbler og farver, hvor sidstnævnte gerne må skabe opmærksomhed.

Så anbefalingerne går på flere forskellige zoner til de forskellige præferencer og behov – men zoner, som nemt kan omdannes, når nye teams, projekter mv. sættes i søen.

Det kan lyde omfattende, men det behøver det ikke at blive – det handler om at turde tage skridtet, være åbne og involvere medarbejderne. At omdanne med omtanke – og også meget gerne tænke i at genbruge de møbler og inventar, som I har i forvejen.

Læs iøvrigt mit tidligere blogindlæg Har indretningen indflydelse på samarbejdet?