Vi mødes igen

Tjek din indretning før mødet

Vi har sådan ventet på at måtte mødes igen – vi er som en flok køer, som venter på at komme på græs om foråret. Sådan har jeg det i hvert fald personligt og jeg glæder mig over at udskifte det bløde outfit fra hjemmekontoret med en farverig kjole og komme ud og mødes med folk.

Det virtuelle møde blev optimeret undervejs

Under nedlukningen har vi lært vigtigheden af at tjekke, hvordan vi bliver set, hørt mv. på et virtuelt møde. De første gange var jeg en novice som de fleste, men da der efterhånden var flere og flere som anlagde en mere professionel tilgang og gennemtænkte “mødet” på forhånd, så blev oplevelsen af de virtuelle møder bedre og bedre.

Men det var jo bare det næstbedste og vi var nok mange, som blev lidt trætte undervejs men nu, hvor vi endelig kan mødes rigtigt – hvad sker der så?

Hvordan takler vi de første møder

Vi famler lidt ift hvordan vi hilser på hinanden – gir’ vi hånd, krammer vi måske eller fortsætter vi med albuen eller slet ingenting? Er der forventninger til, at vi afspritter i bestemte situationer? Hvor står spritdispenseren? Sprøjter den ud over min kjole? Og når jeg så skal give hånd og mine hænder stadigvæk er våde, hvad siger jeg så? Det bliver lidt akavet en gang imellem. Afhængig af personlighed føler vi os mere eller mindre trygge i situationen.

Hello

En anden måde at anskue situationen på er naturligvis, at vi har et oplagt uformelt emne til at bryde isen og få snakken i gang.

Der skal bare ikke meget til at gøre oplevelsen bare en lille smule mere behagelig – og vi kan med fordel betragte det fysiske møde sådan lidt på ny og gribe til nogle af de samme effekter, som var med til at gøre det virtuelle møde bedre.

Velkommen til

Er indretningen optimal til mødet?

Grib chancen til at betragte det fysiske møde med friske øjne :

Hvordan er orienteringen – finder jeg nemt frem til, hvor jeg skal gå hen?

Hvad bliver jeg mødt af – hvad signalerer indretningen? Føler jeg mig velkommen?

Hvordan er lyset – bliver jeg fuldstændig badet i spotlight, når jeg træder ind – eller er der så dårligt lys, at jeg faktisk har svært ved at orientere mig og/eller se ansigtsudtryk?

Hvordan er lyden – er akustikken så dårlig, at jeg har svært ved at høre, hvad de andre siger? Og giver jeg til sidst op og smiler lidt akavet i stedet for?

Hvordan fungerer indretningen ift funktionen – mødet – er der siddepladser, som virker ift hensigten med mødet? Eller står vi op, fordi vi skal mingle?

Ovenstående er naturligvis vigtigst i de situationer, hvor man mødes med folk, man ikke kender så godt endnu. Men det er vel iøvrigt afgørende, at vi på alle fronter får genetableret det gode samarbejde bedst muligt. Og hvis vi skal fremstå attraktive, så er der brug for velovervejede tiltag.

Prøv næste gang, du skal mødes med kunder, kollegaer, netværket eller lignende at vurdere, hvordan oplevelsen er og vurder, om du med fordel kan ændre på dine egne omgivelser, så det fungerer bedre hos dig/jer. Vi har brug for en masse positive oplevelser i mødet med andre.

Vi ses derude 🙂