Har indretningen indflydelse på samarbejdet?

Ja, en gennemtænkt indretning har helt sikkert betydning for, hvor let samarbejdet opstår, blomstrer og vedligeholdes. Samtidig kan en “dårlig” indretning meget hurtigt modarbejde mulighederne for samarbejde og dermed have en ikke gunstig påvirkning.

Det seneste års tid har vi naturligvis stadigvæk samarbejdet, men de fleste af os har savnet at mødes og mærke fællesskabet og det bliver i den kommende tid vigtigt med de rigtige prioriteringer. Et godt samarbejde kræver nemlig tillid og respekt – at vi kender hinanden – og derfor er både faglige og sociale fællesskaber vigtige. Vi skal huske på at pleje relationer, faglig sparring og vidensdeling. Men hvordan kan indretningen understøtte det?

Optimale faciliteter til online

Det er naturligvis altid en fordel med gode faciliteter til de almindelige møder. Lige nu, hvor alle i den grad er blevet introduceret for online møder, bør de større lokaler til fysiske møder suppleres af små kabiner til online opkald. For hvis vi skal have lyst til at pleje relationer med kollegaerne, er det nemlig vigtigt, at de samme kollegaer ikke samtidig er kilden til for mange afbrydelser i løbet af dagen, når vi sidder med komplicerede opgaver eller en deadline, der trænger sig på.

Lydkabiner - samtalebokse GK Aarhus - Bettina Therese

Kabiner i forskellige størrelser til bla online møder – de fungerer samtidig som opdeling af storkontor.

Bump into each other

Og nu, hvor vi skal tilbage til kontoret og lære hinanden at kende igen, håber jeg der også bliver “plads” til at pleje de sociale og faglige fællesskaber. Her er break out områder løsningen, hvor man har mulighed for det spontane og uformelle “møde” med kollegaerne, kunder, gæster mv – muligheden for at “bump into each other”.

Velfærdslounge Vega Salmon - Bettina Therese Indretning

Billedet overfor er af et område, jeg har skabt til en kunde til lige netop de uformelle “møder” – et sted, man kan hænge ud – en velfærdslounge centralt placeret og med reference til en udendørs lounge. Hvis vi ikke har mulighed for at opholde os udenfor i naturen, så må vi hente naturen indenfor…. og en sådan lounge er fænomenal ift at få gang i den uformelle snak. Der opstår noget helt specielt, når man kan læne sig tilbage og måske smide benene op.

Tilbage til kontoret – hvad skal prioriteres?

Covid19 med hjemsendelse og dermed fysisk afstand til kollegaer, kunder mv. har helt sikkert haft indflydelse på samarbejdet og desuden ført til følelse af isolation og ensomhed. Derfor kan man med fordel rette al mulig opmærksomhed mod temaet – det skal tages alvorligt og takles professionelt.

Udover at sørge for at få designet områder til samarbejde, vidensdeling, inspiration mv. så bør ledelsen også gå forrest og bruge faciliteterne og ikke mindst “tillade” at medarbejderne tilbringer tid i områderne – bruger tid på at lære hinanden at kende (igen) og samle energi til dagens opgaver.

En sidegevinst er, at man kan skabe områder med oplevelse – noget attraktivt som giver adspredelse og inspiration og som i sidste ende kan føre til mere kreativitet og innovation. Mange medarbejdere har under hjemsendelsen benyttet sig af at gå en tur i middagspausen eller i det hele taget at nyde inspirerende omgivelser i løbet af arbejdsdagen. De gider ikke tilbage til et kontor, som kun består af det ene skrivebord efter det andet og måske en kantine fyldt op med ligegyldige kantineborde- og stole.

Der skal være “plads” til uformelt samvær og adspredelse – til at samle fornyet energi – herved opnås langt mere effektivitet og trivsel blandt medarbejderne. Og samtidig skal vi gøre det svært at være ensom på arbejdspladsen.

Alt løses ikke via indretningen dog – men hvorfor ikke lade indretningen hjælpe til i stedet for det modsatte? De virksomheder, som vælger at have fokus på ovenstående, vil stå langt stærkere i tiltrækning og fastholdelse af de attraktive medarbejdere i fremtiden.