When space becomes place

When space becomes place – effektiv arbejdsplads

Vi er alle sammen lige nu del af et større eksperiment – Covid-19, og i den nærmeste fremtid skal mange finde ud af at komme tilbage til kontoret – eller hvad mon der sker?
Der bliver snakket reboarding, hjemmearbejdsplads, remote working, hybrid working etc. Her er jeg allermest optaget af at få gjort op med de overbevisninger, der eksisterer omkring indretningen af en effektiv arbejdsplads, at ledelsen går forrest, at vi får taget hensyn til individuelle behov og samtidig, at man løfter opgaven sammen. Derfor har jeg netop sammen med forandringsekspert Klaus Haltrup fra Gordios skabt konceptet HowWeWork 

Hvor mon det hele lander? – det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. De fleste sidder dog tilbage med erfaringer med hjemmearbejde – for nogle har det fungeret rigtig fint, for andre ikke. Der er mange årsager af forskellige karakter for begge dele. Og det samme gælder, hvor man end sidder og skal løse sine opgaver.

Hvor arbejder vi bedst?

Jeg har personligt altid fæstnet mig ved, hvad det er, der afgør, hvor effektivt jeg arbejder. Da jeg startede min karriere som trainee i LEGO Gruppen, skiftede jeg plads hver 2./3. måned og her oplevede jeg første gang, hvordan omgivelserne har betydning for trivslen og i sidste ende succesen af dagens arbejde. Og det er derfor, jeg siden 2007 har lavet Indretning med Mening.

Jeg skaber balancerede omgivelser og indretninger, som understøtter den enkelte person og den konkrete funktion, der udføres – så arbejdspladsen bliver effektiv. I denne omstillingsperiode er der nogle ekstra lag, som jeg finder ret relevante.. Det er når et rum bliver til en plads – faktisk bedst udtrykt på engelsk: “When a space becomes a place“.

Erfaring, fortrolighed og mening

Hvordan bliver rummet så til en plads – space to place? I sidste uge blev jeg præsenteret for tre afgørende forhold for netop dette: fortrolighed, erfaring og mening.

Når man sætter sig ved et bord for at arbejde – det være sig et skrivebord, spisebordet, cafébordet på hotellet – ja, hvor som helst, så tager det de første gange lidt tid at blive akklimatiseret. Man skal vænne sig til stedet – herunder lyset, have lap toppen placeret optimalt, måske skal stolen indstilles, man skal vænne sig til lydene og klimaet iøvrigt. Man skal blive fortrolig med “kulissen”.

Jo flere gange, man har arbejdet ved netop det bord – på den plads, hjælper erfaringerne fra tidligere til, at man hurtigere bliver fortrolig med rummet og klar til at fokusere på opgaven. Man får erfaring med at udføre arbejdet lige netop der og rummet bliver langsomt til en plads – man nærmer sig en effektiv arbejdsplads.

Helt overordnet betyder det også noget, om det giver mening at løse opgaven lige netop der. Her vil den konkrete indretning spille en væsentlig rolle – om rummet er optimeret ift den funktion, som skal udføres. Om det giver mening, vil dog også afhænge af, om man selv har været med til at vælge netop denne plads – om man kan identificere sig med den og oplever den som en plads, man har det godt med.

Om man som person oplever de skitserede nuancer afhænger naturligvis af ens personlighedstype og desuden af opgavens karakter. Nogle typer har lettere ved at tilpasse sig, er mindre følsomme – men lige meget, hvem vi er, så påvirkes vi af de rum, vi opholder os i. Og jo mere et rum føles som en plads, jo mere effektivt vil vi kunne løse især de opgaver, som kræver fokus og koncentration.

Never let a good crises go to waste

Hvordan den enkelte virksomhed i sidste ende får sig organiseret fremadrettet, har jeg et stort håb om bliver taget alvorligt. For nylig hørte jeg en oplægsholder citere Winston Churchill:

Never let a good crisis go to waste

Der vil altid være dem, som kun af nødvendighed reagerer. Men de virksomheder, der fremadrettet vil stå stærkest og tiltrække de attraktive medarbejdere er dem, som besidder en proaktiv tilgang og benytter de oplagte muligheder for at ændre på tingene og skabe attraktive og effektive arbejdspladser.

Og de attraktive medarbejdere vil stille krav, som skal tages alvorligt – ellers mister man dem og/eller vil ikke tiltrække dem. Her bliver indretningen af det nye arbejdsliv essentiel og vi skal huske at inddrage medarbejderne og tage hensyn til individuelle behov – one fits all er ikke løsningen.