Jobcenterindretning i øjenhøjde og med naturens elementer

Jobcenter, Roskilde Kommune – efterår 2020

“Vi har lige afholdt intern workshop om, hvordan vi gerne vil have vores jobbutik til at se ud og alle blev inspireret af billeder fra dit projekt i Kolding“. Sådan sagde kommunens arkitekt første gang vi talte sammen om ombygning og indretning af jobbutikken i Roskilde.

Projektet i Roskilde blev afsluttet i efteråret 2020 efter knap 2 års samarbejde, hvor Bettina Therese kom til at spille en afgørende rolle. De jobsøgende borgere mødes i dag af en opdateret og motiverende jobcenterindretning og desuden af en imødekommende modtagelse i øjenhøjde.

Vindfang Jobcenter Roskilde Bettina Therese

Det stod fra starten klart, at der skulle ske noget på alle fronter og at det havde kommunens prioritering. Både skulle der ske noget ift det æstetiske udtryk, borgerne bliver mødt af men også ift plads, funktioner og trivsel i lokalerne. Desuden at dagslysindfaldet fra syd med fordel kunne takles anderledes.

Opgave

Som borger at blive indkaldt til møde hos jobcentret kan være en sårbar situation. Samtidig er et forløb på jobcentret ofte forbundet med forventningspres. Det stiller krav til jobcenterindretningen. For skal man præstere, skal man først og fremmest trives – føle sikkerhed og tryghed og den eksisterende indretning understøttede ikke den sårbare situation.
Derfor blev udpegning af farver, materialer samt stemning afgørende for processen.

Løsning

Inspireret af biophilic design – det at vi mennesker har en medfødt tendens til at søge forbindelser til naturen/det levende, så var min plan fra 1. besøg, at her skulle naturen inviteres med borgeren indenfor. Og der var 2 oplagte muligheder for, hvor scenen kunne sættes: vindfanget og gårdhaven.

Så i dag tager vindfanget imod med motiverende udsmykning, natur og møbel i rustikke materialer. Samtidig er gårdhaven blevet opfrisket og der er åbnet op overfor, at borgeren kan gå ud og nyde den. Og vigtigst af alt, så er der ikke længere trukket for – det skønne dagslysindfald strømmer ind i rummet. En pergola bliver skabt til at sørge for skygge til rummet.

Inventarløsninger

Der er seriøst indtænkt diversitet jobcenterindretningen, så man i dag, når man besøger jobbutikken, har rig mulighed for at vælge netop den måde, som man ønsker at tage ophold på. Ståventemøbel midt i lokalet, ved højbord, i afskærmet lounge venteareal eller på almindelige stole langs væggene og så er der naturligvs også mulighed for at tage ophold i vindfanget på det rustikke møbel eller i gårdhaven.

Herudover er der også et jobsøgningsområde, hvor borgerne har mulighed for at sidde eller stå ved hæve/sænke møbler. Valg af løsninger er bla foretaget på baggrund af uformelle interviews med brugerne.

Jobsøgning Roskilde Jobcenter Bettina Therese

Rustikke møbler

Under hele processen har vi haft stemningen for øje i jobcenterindretningen – at det er vigtigt at få skabt et uformelt miljø, dog uden at gå på kompromis med professionalisme og formålet med at besøge jobcentret. Til at skabe en uformel kontrast har vi fået specialbygget inventarløsninger i rustikke materialer: møblet i vindfanget, dueslag ved modtagelsen, opslagstavle, printermøbel samt møbel ved kaffemaskine.

Farvepaletten

Farvepaletten, som danner referencerammen for møbler og vægudsmykning indeholder 2 toner for hver farvenuance. Der er taget udgangspunkt i at skabe balance og desuden, hvad lokalerne har brug for af henholdvis energi og tryghed til de jobsøgende borgerere. Vægudsmykningen nedenfor samler farverne fra paletten.

Vægudsmykning Roskilde Jobcenter

Værdi for kunden

Det er et totalt forandret jobcenter at træde ind i. Lyset strømmer ind i et åbent lokale med masser af  plads og små oaser at tage ophold i. Stor variation i møbler – både udtryk og funktion og desuden en masse positive farver og materialer, som skaber balance og trivsel i rummet. Det hele med referencer til naturen.

Afslutningsvis et par borger reaktioner på jobcenterindretningen:

Jeg var nervøs for at møde op – dejligt at sidde her og slappe af i de fine farver

Vi kendte ikke hinanden – nu sidder vi her i de bløde stole og sludrer

Det føles næsten, som om jeg sidder helt for mig selv – men det er jo bare bag birketræer

Stemningsbillede Jobcenter Roskilde Bettina Therese

Se video:  Kom med på rundtur i den nye Jobbutik