Indretning Med Mening via brugerinddragelse

Jeg er lige nu optaget af et spændende projekt med en Borgerservice, hvor diskretion, opdeling af lokale, funktioner og bæredygtighed var nogle af de første ord, jeg blev præsenteret for.

Men hvad gør jeg, når jeg ved første øjekast kan se, at selvom jeg tryller nok så meget med funktionelle møbler, lyddæmpning, nøje udvalgte farver, wayfinding, nudging, vægudsmykning osv, så er det ikke nok. At arkitekturen ikke umiddelbart giver plads til vægfarver eller vægudsmykning – at der skal noget mere til for at løse opgaven med eksempelvis diskretion og for at det giver mening – for at skabe Indretning Med Mening.

Jeg gør kunden opmærksom på, at der er brug for at få en arkitekt på banen til en grundig rumbearbejdning, så selve rummet kommer til at understøtte funktioner. At vi har fat i en serviceydelse, hvor jeg desuden vil anbefale en proces med brugerinddragelse. At jeg vil benytte mig af udvalgte designmetoder til at løse opgaven. Det hele blev godkendt – og jeg er taknemmelig.

Så nu har Viggo Bach Nielsen fra Idé Arkitekten og jeg foretaget observationer, lyninterviews med borgerne og afholdt første workshop med alle medarbejdere, chefen, eksterne leverandører, repræsentanter fra ny statslig funktion, som skal flytte ind og Lars fra IT. På workshoppen deltog desuden Betina, studerende på SDU i Kolding, som sammen med udvalgte medarbejdere påtog sig borger rollen. Betina spillede bla. sin gamle bedstemor, som har svært ved nummersystemer og foretrækker personlig kontakt.

 

Iøvrigt tak til det fantastiske netværk i Kolding, som bla. har betydet en snak med Trine Zielke fra Kolding Kommune, som har været i gang med at kortlægge, hvad der opleves som go’ service. Jeg elsker visionen “Sammen designer vi livet” – og det giver bare så meget mening med brugerinddragelse.

Næste step med projektet er at fremvise den første visualisering ud fra alle input og den viden om funktioner, vi har opnået. Her vil bla tilgængelighed, diskretion og personlig kontakt direkte kunne aflæses i løsningsforslaget. Det hele præsenteres på en workshop, hvor der igen er mulighed for i fællesskab at arbejde videre på løsningerne.

For mig giver brugerinddragelse rigtig go’ mening – jeg er ekspert i at skabe rum, som skubber til trivsel og succes mens brugerne er eksperterne i deres liv. Så når den sidste fase med detaljer omkring farver, interiør mv går i gang, så er der intet, der er overladt til tilfældigheder – det hele giver mening …..