Mit hjemmekontor - Bettina Therese

Hjemmekontor – bliver det prioriteret eller?

Lørdag formiddag hører jeg gerne Mads & Monopolet og denne lørdag var der et dilemma om, hvor mandens trofæ skulle placeres i hjemmet? Og straks, når det gælder en ting, som måske ikke hopper direkte ud af et boligmagasin – en øjebæ eller noget, som falder i kategorien af kitsch – så bliver hjemmekontoret taget som gidsel…

“Ind på kontoret med den – det er alligevel der, hvor hele familien har adgang til at placere ting og sager” – sådan nogenlunde var ordene fra panelet. Og det er desværre ofte sådan et kontor i hjemmet betragtes og behandles.

Rodet hjemmekontor

Har du mon set noget, der ligner?

Når man arbejder hjemmefra
Jeg støder ofte på familier, hvor den ene ægtefælle arbejder fra hjemmet og har fået udstukket nogle rigtige dårlige betingelser. Når det er manden, står det ekstra skidt til, for det er jo ofte kvinden, som bestemmer ift husets indretning…

I dilemmaet fra Mads & Monopolet var der et rum, som var udvalgt til at være kontoret. I andre hjem, er kontoret måske “optaget” og placeringen af hjemmearbejdspladsen kan ende med at være rigtig dårlig ift trivsel og effektivitet.

I et tilfælde, hvor familien havde valgt at flytte tilbage til Danmark, mens manden stadigvæk var ansat i udlandet og derfor skulle arbejde “remote”, havde manden fået et skrivebord i et lille hjørne blandt opmagasinering i soveværelset i kælderen. Og det til trods for, at det var et krævende job og stort set familiens eneste indtægtskilde.

Hjemmekontoret skal prioriteres
Hvis du eller din partner arbejder hjemmefra, så er det absolut nødvendigt, at I ikke blot bliver gemt ad vejen sammen med alle de andre ting, vi ikke lige ved, hvad vi skal gøre af. Det at arbejde hjemmefra skal tages alvorligt. Der er nemlig rigtig mange fordele ved at arbejde “remote” eller hvis du er selvstændig – at have kontor på hjemmeadressen. Selve beslutningen om, hvad der er det rigtige for dig, vil jeg ikke gå ind i – blot pointere, at omgivelserne, du skal arbejde i, skal give mening og understøtte det, du skal præstere.

Dejligt hjemmekontor

Hvordan skal hjemmearbejdspladsen så indrettes?
Det vil jeg gerne have lov til at vende tilbage til i en række af blogindlæg i den kommende tid. For nu vil jeg kun pointere, at din hjemmearbejdsplads først og fremmest skal passe til dit behov og hvis der er andre personer i husstanden, skal den naturligvis indpasses i hele set-up’et.
Så start med at ta’ et kig på tilstanden nu og her – måske der er plads til forbedring….

Her et lille smugkig ind på mit hjemmekontor. Da vi ikke længere har små børn i husstanden, har vi valgt at undlade en dør ind til kontoret, så der er direkte indgang fra stuen.

Mit hjemmekontor - Bettina Therese