Vi skubber til trivsel og succes – nudging projekt

Frem til jul afvikler jeg i samarbejde med min gode kollega Eva Schmidt, erhvervscoach med fokus på stress & trivsel, en case i House of Innovation i Kolding. Formålet med casen er at påvise, hvordan nudging kan bruges til at skubbe til sundere adfærd i et kontormiljø.

Adfærdsændringer gennem nudging

Sunde arbejdspladser kan medvirke til, at medarbejdere trives og har et godt helbred over hele verden. Verdenssundhedsorganisationen WHO har lavet en handlingsplan og i maj 2014 vil der blive afholdt konference om Wellbeing at Work i København, hvor Pelle Guldborg Hansen fra iNudgeYou vil være en af hovedtalerne. Han vil tale om “All those little things that doesn’t seem to matter”.

Der vil foretages survey og indsatsen vil være på følgende områder:

I House of Innovation (HOI) glæder virksomhederne sig til at blive “skubbet” til gode valg indenfor indsatsområderne:

  1. Arbejdspladsen
  2. Trivsel/flow
  3. Kantinen
  4. Bevægelse
  5. Relationer

Beboerne i HOI har udfyldt et spørgeskema, hvor de bla. har svaret på, hvor meget vand, de drikker i løbet af en arbejdsdag, om de tager trappen, om de husker at lufte ud og hæve skrivebordet….

Hele forløbet afsluttes med en evaluering.

“All those little things that doesn’t seem to matter”

Det er vigtigt i en travl hverdag, at vi passer godt på os selv – at vi trives – det er grundlaget for effektivitet og succes. Det kan være svært, når fokus er på deadlines, opsøgende salg, excelark mv.

Derfor henter virksomhederne i HOI nu dråber, pile, skyer mv. til at “skubbe” til de gode valg…

2013-10-07 14.58.26

2013-10-07 15.03.08

Nudging i HOI : ”Vi skubber til trivsel og succes”

Kontakt Bettina Therese for mere information og drøftelse af mulighederne for nudging.