Varieret belysning skaber tryghed

I artikel fra Videncenter for arbejdsmiljø, refereres til ny undersøgelse foretaget af forskere fra Universität Hohenheim – her påvises det bla., at ved dæmpet lys har mennesker en øget tendens til at samarbejde – og de anbefaler rum med foranderlig belysning.

På Jobcentret i Kolding har vi i den nye lyssætning netop taget udgangspunkt i varieret belysning. Det, at der dannes lys og skygger, som når man går en tur i skoven. Herved opnår man, at det er lettere at orientere sig og aflæse hinandens ansigtstræk og der opnås øget tryghed. Resultatet er bedre trivsel og arbejdsmiljø.

IMG_2350

Kodeordene er som nævnt varieret belysning. Herudover er lyset også blvet tilpasset efter farvevalget og indretning. Lyssætningen inviterer desuden borgeren indenfor og videre rundt.

Kvaliteten af lyset påvirker ikke blot hvad og hvordan vi ser, men belysningen har også stor virkning på den atmosfære, der er i rummet. Der er derfor valgt LED-lyskilder i alle lamper. LED-lyskilderne har en høj farvegengivelse og en høj kvalitet (samt et meget lavt energi forbrug).

De nye arbejdslamper ved computerne giver en god arbejdsbelysning, der har en positiv indflydelse på arbejdsglæden og trivslen. Arbejdsbelysningen bør altid tilpasses, så det både passer til den enkelte persons behov og arbejdets art. Det kan de nye arbejdslamper.

Borgerstation 1

Variation frem for monotoni
. Når lyset i et rum er ensartet udviskes skyggerne, og det bliver derfor sværere at se, og så er det lige meget, hvor meget lys der er. Derfor er vejen frem for trivsel på kontoret, i mødelokaler, samtalerum mv. – at vi undgår at blive badet i lysstofrør, men derimod stræber efter at få varieret belysning, som giver os lys/skygge følelsen.

Lys i hjørne

Til sidst – jo mere dagslys, man kan udnytte i rummet, jo bedre.