Nudge master class i Sundhed & Forebyggelse

Så sidder jeg tilbage i Kolding efter en herlig dag på Frederikskaj i Kbh med masser af opdateret viden indenfor nudging – dybt imponeret over den viden, der foreligger hos iNudgeyou organisationen med Pelle Guldborg Hansen i spidsen.

Temaet var Sundhed & Forebyggelse og tilstede var primært aktører indenfor området – aktører med en masse opdateret praktisk viden fra området og teoretisk velfunderede.

Der blev drøftet Nuffield Intervention Ladder, David Cameron’s Behavioural Insights Team – også kaldet Nudge Unit ( de benytter sig jo forlængst af Nudging indenfor politik i både England og USA ), hvorvidt equilibrium hypotesen betyder at en ændret adfærd svinger tilbage til udgangspunktet?, “nudge for good”, Healthy Space Management, Traffic Light Labelling, om Bjarke Ingels smarte arkitektoniske tiltag virker (tvivlsomt) etc.

Og så drøftede vi naturligvis, hvornår der er tale om nudging – om vi altid bliver nudged? Ud fra en etisk dimension er det afgørende, om en adfærdspåvirkning er tilfældig eller planlagt.

Mit bidrag p.t. i denne sammenhæng er sparring på brug af farver i forbindelse med et forestående 4-årigt Ph.d. projekt om, hvordan man får børn og ældre til at spise mere frugt og grønt.

Husk iøvrigt at omformulere spørgsmålet “Har du lyst til et stykke frugt” til “Hvilken frugt har du lyst til?” Og sæt frugten synligt, så man næsten falder over den – og de søde sager i ugennemsigtige beholdere og så langt væk som muligt….

“Sunde nudges” – Sund By Netværket