Analyse af samtalerum Det Hjertelige Jobcenter

Det er svært at få armene ned…. – prøv at læs nedenstående udpluk af kommentarer fra borgere og medarbejdere, som har vurderet de nye samtalerum hos Jobcentret i Kolding:

– Lettere at få sagt tingene
– Kan se lidt på motiver ved svære spørgsmål
– Motiver vækkede min nysgerrighed
– Man føler sig godt tilpas
– Virkelig beroligende
– Jeg føler mig afslappet
– Hyggeligt, ikke kontoragtigt, man er mere afslappet

Når målet var at omdanne de tidligere forhørsagtige samtalerum til samtalerum, hvor borgere, som i forvejen ofte har svært ved at møde op til et møde på Jobcentret, skal føle sig afslappede og godt tilpas, så må man da sige, at det er lykkedes ganske godt. Og på en skala fra 1- 5, hvor 5 er bedst, scorer rummene 5 på stort set alle parametre.

Hurra for hver gang, der gøres en indsats for at skabe optimale rammer ….