Velkommen

Indretning Med Mening
– rum, som skubber til trivsel og succes

Bettina Therese har specialiseret sig i at udnytte og optimere de fysiske rammer gennem en autentisk tilpasning med optimale farver, materialer, interiør, udsmykning og placeringer. På arbejdspladsen vil det betyde, at I vil opleve mere velvære, trivsel og nærvær samtidig med et optimalt signal til omverdenen.

Bettina Therese er ambitiøs og udfordrer gerne med det formål at opnå en optimal indretning. Det er derfor vigtigt at lære jeres kultur at kende og de bedste resultater opnås, når I er åbne og samtidig autentiske.

Dalai Lama - Jobcenter Kolding - Bettina Therese - Indretning med mening

Det er sjældent nye investeringer, der gør forskellen – derimod en kombination af at optimere det eksisterende med velovervejede nyindkøb og opnå, at det spiller sammen. Mening er kodeordet og Bettina Therese er ekspert i farver og deres påvirkning – ingen farve vælges tilfældigt. Farver har mening og funktion og velovervejede farver og materialer er ofte det, der gør forskellen.

Mødestole advokatkontor Bettina Therese Indretning med mening

Bettina Therese designer desuden nudges (skub til bedre adfærd) med det formål at hjælpe til at foretage optimale valg i hverdagen.

Missionen med Indretning Med Mening er at skabe omgivelser, som gør en forskel – som vil deres ejere noget godt og ikke blot er resultatet af tidens trend eller subjektive meninger om, hvad der ser godt ud. Desuden at sørge for, at den måde I som virksomhed indretter jer på, understøtter mål og strategier – indretningen sender signaler og skal give mening og værdi og trivslen er altid i højsædet.

Kontakt Bettina Therese og få vurderet hvad der skal til, for at dine rum skubber til trivsel og succes – ring 2680 4184 eller skriv en mail til kontakt@bettinatherese.dk

JP artikel: Indretning er en strategisk ressource (side 12)