Helende arkitektur

Omgivelserne kan have helende effekt

Jeg har et godt helbred og er taknemmelig for det. Jeg har derfor været forskånet fra at opholde mig meget i det ofte sterile og kolde hospitalsmiljø. Jeg havde dog for nogle år siden behov for en mindre operation – af en knogle i min fod, som generede, når jeg spillede squash – det var mens jeg boede i England – på et privat hospital. Jeg husker at sidde og vente nervøst – men samtidig husker jeg den virkning omgivelserne havde på mig. Jeg var positivt overrasket og følte mig beroliget af de varme farver og det bløde sofaarrangement. Her var ingen sterile hvide vægge og hårde stole, men et hjemligt miljø med farve på væggene og udsmykning.

Sten på stool 1

Jeg undrer mig ofte over, hvor nedprioriterede og oversete mange rum er indenfor sundhedssektoren. Og det starter ved ankomsten og venterummet, for førstehåndsindtrykket er afgørende for hele oplevelsen. Heldigvis har man indenfor nye større projekter fået øjnene op for, hvilken indvirkning vores omgivelser kan have for oplevelsen af ængstelse og stress – at opmærksomhed på og prioritering af den rette arkitektur og indretning kan have helende effekt – begrebet bliver oftest omtalt som helende arkitektur eller helbredende arkitektur.

Ring 2680 4184 for en uforpligtende dialog

Helende indretning/helende arkitektur

Store budgetter er ikke afgørende for at opnå effekt. Blot valg af farvenuance på vægge kan have en stor indvirkning. Jeg kender alle forbeholdene – at man foretrækker den hvide fordi den signalerer renhed og sterilt miljø, at det skal være let at rengøre, ingen brandbare materialer osv. Men det er ingen undskyldning for at forsøge at gøre det bedre, end man oplever de fleste steder. Og i mit eksempel fra hospitalet i England, var der kun få hvide vægge og ingen hvide kitler, alligevel var jeg ikke et øjeblik i tvivl om tilstedeværelsen af et højt fagligt niveau – og jeg var samtidig beroliget af det tillidsvækkende miljø.

Udgangspunktet for min indretning er inspirationen i den ro og glæde, vi oplever, når vi befinder os i naturen. I vores moderne samfund har vi fjernet os mere og mere fra grundværdierne i naturen og vores bygninger og indretningen af dem er oftest meget fjernt fra det, der er gunstigt for vores helbred – det, der giver os ro og tryghed og får os til at slappe af og trives.

“We shape our buildings; thereafter they shape us”.
Winston Churchill

Exif_JPEG_PICTURE

Se case Hospice Limfjord

Jeg bruger farver og de 5 elementer til at skabe harmoni og balance og med naturen som guide. Jeg inddrager så mange elementer fra naturen som muligt i den konkrete opgave. Vi går eks. mest trygt på jord – vi kan ikke gå på vand. Mørke gulve får os til at føle os på dybt vand, hvorimod sandfarver eller brunlige nuancer skaber fundament, tryghed og ro. Den grønne farve som en nyudsprunget bøg er livsbekræftende og skaber optimisme og glæde.

Herudover arbejder jeg med andre effekter for at opnå indbydende, imødekommende og tillidsvækkende miljøer. Gerne hjemlighed med nærhed og noget for øjet at gå på opdagelse i. Jeg sørger for tekstiler, udsmykning og interiør og gerne noget genkendelighed – referencer til ting, man kender fra sin egen hverdag eller hjem. Min tandlæge, som iøvrigt sprudler af smittende engagement og glæde, har netop indrettet ny praksis, hvor hendes positive indstilling afspejler sig i indretningen. I venteværelset bliver man mødt af sofaarrangement og reoler og farverigt interiør. Der er meget for øjet at gå på opdagelse i – i stedet for at bekymre sig om den forestående undersøgelse eller behandling.

Formålet med helende arkitektur og indretning er entydigt – at dæmpe følelsen af stress og ængstelse og derimod højne følelsen af ro og tryghed. Omgivelserne har indflydelse på vores helbred.

Sansernes Hospital

Sansernes hospital er titlen på en bog, hvis hovedpointe er, at der er en videnskabelig dokumenteret positiv sammenhæng mellem stimulerende omgivelser og helbredelse. Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirckinck-Holmfeld og er et omfattende videnskabeligt baseret værk. Den udkom i 2007.

smudsomslag6

De indtryk patienter på hospitaler får, er af meget stor betydning for helbredelsen, noget man indtil nu har negligeret. Bogen dokumenterer, at stimulerende omgivelser fører til bedre helbredelse, uden at det koster andet end at skabe de rigtige omgivelser for patienterne.

Den berører desuden farver. Det vides, at bestemte farver – og bestemte farvesammensætninger – kan virke stimulerende, animerende og motiverende på visse mennesker. Det samme kan være tilfældet for de former, som formidler farven. Det er den afgørende forskel til den hvidmalede vægflade, der udelukker subjektiviteten, hylder anonymiteten og lader alle ligegyldige. Den menneskelige bevidsthed er så nyttigt indrettet, at den ikke kan lade være med at reagere på ydre indtryk. Gennem kunsten påvirkes og aktiveres mennesker, så de træder i fornyet forbindelse med en livslyst, som måske er anfægtet.

De ydre stressorer er de sanseindtryk, der møder den syge i den nye hospitalsvirkelighed, patienten pludselig befinder sig i. De ydre stresspåvirkninger har en langt større betydning for et positivt behandlingsresultat end hidtil påvist.

Alt i alt er der intet at tabe ved at indrette hospitaler, så de tiltaler og underbygger den indre læge, så de sanseindtryk, patienterne møder, alle tager sigte på at skabe positive afstressende oplevelser. Vi er nødt til at udtænke et mere omfattende paradigme, der anderkender det helstøbte menneske.

Er arkitekterne rede til at møde det nye hospitalsparadigme? Har de bevilgende myndigheder mod til at foretage de nødvendige investeringer for at gøre selv hospitalets bygninger til en del af helbredelsen?

Læs artikel “Det koster ikke mere at skabe meningsfulde omgivelser”, HOSPITAL Drift & Arkitektur side 14

Det koster ikke mere at skabe meningsfulde omgivelser, Bettina Therese, Hospital Drift & Arkitektur

Læs artikel “De 5 elementer i helbredende arkitektur”, HoDSPOT side 9