Foredrag “Klædt på til forandring” – er afholdt

Forandringer er for de fleste ensbetydende med utryghed og tab af det, de kender. I dag skal vi være forandringsparate og robuste, men forandringer afhænger i høj grad af måden, foran- dringerne bliver kommunikeret og præsenteret på.

Klædt på til forandring - Trivsels Center Aarhus

Kom til en gratis inspirerende formiddag, hvor du vil få masser af input til, hvordan du bedst navigerer igennem en forandringsproces og du går hjem med indsigt i de mest effektive redskaber til at underbygge processen.

Du vil høre oplæg fra tre forskellige eksperter, som hver især arbejder målrettet med forandringsprocesser på hver deres måde.

Sagar Constantin – forandringens DNA

Forandring kan virke provokerende, og derfor er det vigtigt at have de rette redskaber til at håndtere processen, både individuelt og som en god kollega. Foredraget giver en dyb indsigt i, og forståelse for, hvad forandringer gør ved mennesker. Du får effektive redskaber til, hvordan man kan gøre forandring til en positiv og konstruktiv del af hverdagen. Foredraget giver på en enkel og samtidig underholdende måde indsigt og redskaber, som alle kan få glæde af.

Bettina Therese – nudging og omgivelserne

Du har sikkert prøvet at sætte dig for at bryde med en vane – at ændre adfærd – at sætte dig et mål for at forandre noget. Du har sikkert også prøvet, at det kan være svært – især hvis du i for- vejen er spændt for og ikke har meget overskud. Det er dog oftest i de situationer, det har størst udbytte at ændre på det, der modarbejder dig i at nå dine mål. Bettina Therese har arbejdet med nudging – brugen af bestemte typer interventioner til at skabe en adfærdsændring – siden 2012 og vil give eksempler og gode råd til, hvordan man kan få glæde af at hoppe på ”nudging vognen”.

Lone Lings – bryd vaner gennem belysning og indretning

Hjernen opfatter vaner som tryghed, derfor bør belysningen og den øvrige indretning understøtte den forandring, I gerne vil opnå i jeres organisation. Hør om hvordan belysning og indretning kan være med til at skabe forandring af fastgroede vaner på arbejdspladsen. Det handler om bevidst-hed om arbejdsrutiner og medarbejdernes behov og ønsker – så omgivelserne, møblernes placering, vægfarver og belysning støtter arbejdsrutiner, behov og ønsker. Denne bevidsthed bryder vaner og styrker trivslen.

Afholdt foredrag Trivsels Center Aarhus

Udbytte:

Effektive redskaber til forandringsprocesser
Hands on eksempler, som kan inspirere til jeres proces
Netværk med andre, som vil forandring

Dato: 26. maj 2016 kl. 09-12

Sted: Trivsels Center Aarhus, Rolighedsvej 45, 8240 Risskov

Tilmelding:

Gratis foredrag om forandring